x-button-close-popup

Valabile pe toate platformele online

coduri-de-bare-cos-cumparaturi

Pot fi folosite în platformele de vânzare online - Marketplace.
» Vezi detalii

Politica de confidentialitate

Această declarație de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la 26 octombrie 2021 și se aplică cetățenilor și rezidenților permanenți din Spațiul Economic European.   Prin prezenta Politică ne propunem să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare ,,Regulamentul’’).
 1. Cine suntem noi
S.C. Mc Store Solution S.R.L. cu sediul în sat Visan, com. Barnova, strada Sf Ilie nr. 71C, demisol, ap. 3, judeţ Iași, având punct de lucru în loc. Vișan, jud. Iași, str. Sf. Ilie, nr. 71C, înregistrată la O.N.R.C. sub nr. J22/1141/2016, având C.U.I. nr. 36041516 și cont bancar RO66INGB0000999905901106, deschis la ING Bank, telefon: +40 732 56 88 77, e-mail: office@coduridebare.eu, reprezentată de dl. Prodan Cosmin, în calitate de administrator (în continuare ,,Societatea’’) Datele noastre de contact sunt: E-mail: office@coduridebare.eu Telefon: 0732568877
 1. Principii de prelucrare a datelor cu caracter personal
S.C. Mc Store Solution S.R.L. în calitatea sa de Operator, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, reprezentanților partenerilor contractuali și altor persoane fizice care interacționează cu Societatea și/sau intră în relații contractuale cu aceasta. Datele cu caracter personal sunt:
 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 • Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime, și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 • Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • Exacte și actualizate în termen;
 • Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
     
 1. Care sunt tipurile de date prelucrate și scopul prelucrării
În contextul furnizării serviciilor noastre, în scopul încheierii și executării contractelor, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date: nume, prenume, adresă de domiciliu și/sau de facturare, adresă de e-mail, număr de telefon. În contextul angajării de personal, pentru încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, prelucrăm următoarele tipuri de date:
 • Date din Cartea de Identitate: Nume, prenume, data și anul nașterii, C.N.P., serie și număr Carte de Identitate, sexul, cetățenia, adresă de domiciliu;
 • Date de contact: E-mail, număr de telefon;
 • Date din acte de stare civilă (ex. cazurile de beneficii oferite – număr de zile libere - în temeiul legii);
 • Date privind formarea profesională (ex. diplome, studii, date din CV);
 • Date privind situația familială sau medicală (ex. cazuri de deces în familie; beneficii oferite, prelucrări are concediilor medicale).
Vizitatorilor noștri pe website-ul https://coduridebare.eu le prelucrăm următoarele date: numele, prenumele, emailul și alte date de contact dacă sunt lăsate la inițiativa persoanei prin formularul de contact. Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziţie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment. Pentru vizitatorii site-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe site-ul nostru, timpul petrecut pe site, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookie.
 1. Care sunt temeiurile legale pe care se bazează prelucrarea datelor
Datele dumneavoastră sunt prelucrate în vederea încheierii și executării diferitelor contracte și în unele cazuri în vederea îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin (ex. legislația muncii, legislația fiscală, legislația cu privire la mediu etc.). De asemenea, unele activități de prelucrare sunt realizate în baza consimțământului oferit în prealabil (ex. cazuri specifice de promovare și publicitate) sau pentru atingerea interesului legitim al Societății (ex. măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri).
 1. Care este durata prelucrării
Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și ulterior, potrivit cerințelor legale.
 1. Cui transmitem datele cu caracter personal
Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră sau despre dumneavoastră, cu excepția:
 • Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens;
 • Partenerilor contractuali ai Societății:
- în vederea executării obligațiilor contractuale (ex. firmele de curierat); - în scopuri de marketing: (ex. Google, Facebook);
 • Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.
 
 1. Măsuri de protecție și garanții
S.C. Mc Store Solution S.R.L. implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Noi utilizăm metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici aplicate salariaților și proceduri de lucru, inclusiv de control și audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare.
 1. Drepturile persoanei vizate
Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulament:
 • Dreptul de acces;
 • Dreptul de rectificare;
 • Dreptul la ștergere;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării;
 • Dreptul la portabilitate;
 • Dreptul la opoziție a prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.
  Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta telefonic la numerele: 0732568877, prin e-mail la adresa office@coduridebare.eu, prin poștă sau curier la adresa: sat Visan, com. Barnova, strada Sf Ilie nr. 71C, judeţ Iași.        

Contacteaza-ne

Pentru orice întrebare legată de codurile de bare, despre serviciile pe care noi le oferim sau pentru cereri de ofertă nu ezitați să ne contactați la:

Numărul de telefon 0732 56 88 77
Adresa de email: contact@coduridebare.eu

Contact

Mc Store Solution S.R.L.
Iasi, Romania
Tel: +40 732 56 88 77