x-button-close-popup

Valabile pe toate platformele online

coduri-de-bare-cos-cumparaturi

Pot fi folosite în platformele de vânzare online - Marketplace.
» Vezi detalii

Termeni si Conditii

 1. INTRODUCERE
Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web: https://coduridebare.eu (în continuare „ Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia. Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web și de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor.  
 1. CINE SUNTEM NOI
S.C. Mc Store Solution S.R.L. este o companie care oferă servicii de suport vânzare pentru societăți comerciale.  
 1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.C. Mc Store Solution S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului https://coduridebare.eu, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele. Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. Mc Store Solution S.R.L. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.  
 1. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
Prin utilizarea acestui Site web vă obligaţi:
 1. Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente.
 2. Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră.
Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.  
 1. RĂSPUNDERE
S.C. Mc Store Solution S.R.L. nu răspunde de nici o daună pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. Mc Store Solution S.R.L. a oricărei din obligațiile sale conform serviciului oferit. Este responsabilitatea dvs. să verificați cu distribuitorii/comercianții dvs. pentru a afla care este politica sau cerințele acestora privind codurile de bare înainte de a face achiziția. S.C. Mc Store Solution S.R.L. nu va putea fi tras la răspundere dacă aflați după achiziție că distribuitorul/ comerciantul cu care intenționați să colaborați solicită să aveți coduri de bare emise de către GS1 sau solicită ca numele companiei dvs. să apară în baza de date GEPIR a GS1. Asigurați-vă că ați citit cu atenție Politica de retur. Anumiți distribuitori/comercianți vă pot solicita să le furnizați un certificat direct de la GS1. Există anumite magazine care vă pot cere să aveți un certificat GS1 pe numele dvs. Este responsabilitatea dvs. să verificați cu distribuitorul/comerciantul dvs. pentru a afla care este politica sau care sunt cerințele privind codurile de bare înainte de a efectua achiziția. Dacă distribuitorul/comerciantul dvs. are nevoie de un certificat emis de GS1, atunci trebuie să obțineți numerele codurilor de bare direct de la GS1.  
 1. DISCLAIMER
Produsele de pe site-ul S.C. Mc Store Solution S.R.L. sunt comercializate/furnizate „ca atare”. S.C. Mc Store Solution S.R.L. nu oferă garanții, exprese sau implicite și, prin prezenta, declină și neagă toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții sau condiții implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare a proprietății intelectuale sau alte încălcări ale drepturilor. În plus, S.C. Mc Store Solution S.R.L. nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la acuratețea, rezultatele probabile sau fiabilitatea utilizării produselor de pe site-ul său de internet sau în legătură cu astfel de produse sau pe orice alte site-uri aflate în legătură cu acest site.  
 1. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod necorespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat. Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.  
 1. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI
Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar. Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.  
 1. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană. Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.  
 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.C. Mc Store Solution S.R.L. are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor. Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies. De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office [at] coduridebare [punct] eu.  

Contacteaza-ne

Pentru orice întrebare legată de codurile de bare, despre serviciile pe care noi le oferim sau pentru cereri de ofertă nu ezitați să ne contactați la:

Numărul de telefon 0732 56 88 77
Adresa de email: contact@coduridebare.eu

Contact

Mc Store Solution S.R.L.
Iasi, Romania
Tel: +40 732 56 88 77